Alle berichten van Hans van Gemert

Geloof, hoop en liefde.

In vroeger tijden zijn ‘Geloof, hoop en liefde’ vooral en misschien nadrukkelijker dan tegenwoordig geassocieerd met geloofszaken. Geloof in God, hoop op het betere leven, en liefde voor de naaste. Ik weet het, dat is allemaal een beetje kort door de bocht.

Zelf zou ik deze woorden het liefst willen omdraaien. Eerst ‘Liefde’, dan ‘Hoop’ en dan ‘Geloof’.

Liefde betekent voor mij liefde en respect voor het leven. Bescherm het waar je kunt, heb jezelf lief en heb de mensen om je heen lief. Waardeer en koester de natuur om je heen. Leven in harmonie met jezelf, je omgeving en de mensen om je heen.

Hoop duidt op het hebben van idealen. Dat kunnen verheven dingen zijn die ‘ver van je bed zijn’, of kleine dingen waar je naar toe wilt werken. Plannen voor de toekomst. Jezelf ontwikkelen, persoonlijke groei. En natuurlijk vertrouwen dat er een toekomst ís, en dat die toekomst er door jouw inspanningen een stukje mooier kan worden.
Of je je doelen allemaal kunt of zult bereiken is nog niet eens het belangrijkste, als je maar op weg wilt gaan. Alleen, of met anderen samen.

En dat brengt me meteen op ‘Geloof’. Geloof in jezelf, in je eigen kwaliteiten, je eigen mogelijkheden, je eigen idealen. Vertrouw  op je eigen kracht. Geloof dat het goed is om je idealen na te streven.
Geloof in het goede, dat ons uiteindelijk voortdrijft, dat ons omringt. Geloof in het goddelijke Licht dat ons verlicht, omstraalt, en ons voortdrijft.

Ik wens je daarom die liefde voor het leven, vertrouwen in de idealen, en het geloof dat je tot geweldige dingen in staat bent als je gelooft in jezelf en elkaar.

 

‘maar …’

‘Maar’
Is soms eigenlijk een raar woord

‘Maar’
is een soort elastiek
dat wat opheft
weer naar beneden trekt

Ik wil wel, máár…
Ik zou graag, máár …
Ik hoop dat, máár …

Er zit een vreemd soort energie
aan dat ‘maar’.

‘Maar’ als neerwaartse spiraal op een moment dat
de thermiek ons zou willen opheffen.

‘Maar’ zou beter ‘want’ kunnen zijn

Ik wil wel, wánt …
Ik zou graag, wánt …
Ik hoop dat, wánt …

Klinkt toch een stúk positiever!

 

Mooie dingen

We zijn het afgelopen jaar overspoeld door negatieve berichten. Kranten, televisie, internet. Media genoeg om negatieve berichten te herhalen en te herkauwen. Maar het is genoeg.
Na een jaar van doemdenken, crisisdenken, zwartepieten, zeuren en andere negativiteit wordt het tijd om alles weer eens fris te bekijken.
Tijd voor iets nieuws…

Laten we eens wat meer oog hebben voor de mooie dingen om ons heen. En die zijn er, echt waar, genoeg. Je moet het willen zien, misschien moet je er even je best voor doen.

Laten we maar eens ophouden met zoeken naar dingen die niet goed zijn gegaan, niet gelukt zijn, waar dingen letterlijk niet of niet voldoende uit de verf zijn gekomen. Er is zoveel dat wél lukt.

Laten we eens wat meer genieten van de mooie dingen.

Een goed gesprek, elkaar met liefde, begrip en belangstelling ontmoeten.

Laten we eens wat meer oog hebben voor de mooie dingen.

De wereld om ons heen, onze aarde, de natuur

Maar ook cultureel, wat mensen doen en maken.
Bijvoorbeeld een boek, dans, het theater, een film, toneel.
Genieten van muziek, als luisteraar, muzikant of componist.
Foto’s, schilderijen, beelden en sculpturen. Er is zoveel.

Laten we eens wat meer genieten van al die mooie dingen.

Als we meer oog hebben voor de mooie en goede dingen in het leven, dan wordt het allemaal leuker en prettiger.
De scherpe kantjes gaan er af. Er is meer warmte om ons heen, met elkaar.

De mooie dingen zitten niet altijd in groter, harder, duurder, meer. Soms gewoon in heel kleine dingen, of zelfs in een moment van stilte om je heen.

Je mag waardering hebben voor wat je maakt, wat je doet, wie je bent.  En dat mag je ook in anderen zien. Waardering hebben voor wat iemand maakt, wat iemand doet, wie iemand is.

Bekende boodschap? Waarschijnlijk wel. Afgezaagd of niet meer van belang? Denk het niet.

Welkom op mijn site!

Mensen helpen hun weg te vinden. Werken aan verhelderende gesprekken en teksten. Scheppend, creërend bezig zijn. Het zien hoe dingen onder je handen ontstaan, vorm en betekenis krijgen. Hoe dingen jezelf maar ook anderen kunnen raken.

Ik wil graag dat mijn werk je inspireert, je op weg helpt, bezinnend en verdiepend voor je kan zijn.

Meer weten? Kijk rustig eens rond. Heb je ergens interesse in? Laat het weten!

Reacties zijn welkom!